WORKSHOP S INDIÁNSKYM ŠAMANOM EMAHÓ 3. – 6. Jún 2010

13.06.2010 13:02

 

WORKSHOP  S  INDIÁNSKYM  ŠAMANOM

EMAHÓ

3. – 6. Jún 2010

 

EMAHÓ  - učiteľ života 

,, Objavte niečo , čo milujete a uchovávajte to vo svojom srdci,

pretože ak odbočíte z cesty, láska  vás na ňu zas rýchle  a ľahko vráti. ´´

 
Miesto konania:    Stredisko Kultúry BNM,

                          Vajnorská 21, Bratislava

 
Začiatok konania:   3.6. 2010 ( štvrtok)  - od 17.00  hod.

4.6. 2010 ( piatok) –   od 16.00  hod.

5.6. 2010 ( sobota) -   od  15.00 hod.

6.6. 2010 ( nedeľa) –  od  13.00 hod.Odporúčame vám priniesť si niečo ľahšie a pohodlné na prezlečenie na tanec.

Základným predpokladom účasti na workshope je dobré fyzické a duševné zdravie.Za prípadné zdravotné problémy počas workshopu alebo po jeho ukončení nenesú organizátori žiadnu zodpovednosť.

Bližšie informácie a registrácia : emahosk@gmail.com

EMAHÓ Workshop v Bratislave

3-6. júna 2010

Miesto konania:

Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto,

Vajnorská ulica č.21

 Začiatok konania:

3.6. 2010 (štvrtok) - 17.00 hod.

4.6. 2010 (piatok)  - 16.00 hod.

5.6. 2010 (sobota) -  15.00 hod.

6.6. 2010 (nedeľa) - 13.00 hod.

Trvanie workshopu denne  cca 6 hod.

Presný čas ukončenia si stanovuje prednášajúci.

Kurzovné:

35  Eur (za jeden deň)

130 Eur (celý workshop)Pri uhradení kurzovného do 20.5.2010

115 Eur

Polovičná cena pre študentov a dôchodcov.

Deti do 18 rokov zadarmo.


Ubytovanie a strava

Ubytovanie  a stravu si účastníci workshopu zabezpečujú sami.

Odporúčame priniesť si voľné a pohodlné oblečenie na prezlečenie na tanec.

Prihlásenie  a rezervácia

Rezervácia Vašej účasti na workshope je platná odo dňa uhradenia platby na účet. Počet účastníkov je obmedzený kapacitou sály, preto je potrebné sa včas zaregistrovať.

Platbu zašlite  bankovým prevodom  nebo vložte v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky  na účet:

Elena Talianová

2619508819/1100

VS: uveďte dátum účasti na worshope

KS:0558

Do poznámok uveďte vaše meno.

Prihlášku spolu s kópiou dokladu o zaplatení posielajte na e-mailovú adresu:

emahosk@gmail.com

alebo na adresu:

Jela Romanová

Belinského 6

851 01  Bratislava

V prípade dotazov píšte na mail:

emahosk@gmail.com

alebo volajte:
0904 288 909,  0907 744 404
 
EMAHÓ Prihláška na workshop

3.-6. júna 2010

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Základným predpokladom účasti na workshope je dobré fyzické a duševné zdravie.Za prípadné zdravotné problémy počas workshopu alebo po jeho ukončení nenesú organizátori žiadnu zodpovednosť.

Dátum a podpis: