SEMINÁRE ŠKOLENIA

KURZY I. - začiatočníci

Ako naprogramovať, používať

a starať sa o kyvadlo,

výroba a použite diagnostických pomôcok...

(naraz maximálne dvaja účastníci )

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VÝROBA MANDÁL

SVETELNÉ KRYŠTALICKÉ OBRAZCE

 

Oscilačné kmity mandál

• podporujú uzdravovacie procesy

• zvyšujú blaho človeka

• kompenzujú negatívne vplyvy žiarenia, miesta na spanie, križovatky vodných žíl, atď. 

Kmity mandál sa prenášajú napr.:

• pozeraním na ne

• nosením pri tele (motív obrátiť smerom k telu)

• položením pod plachtu

• pitím vody (motív položiť pod pohár, fľašu)

(naraz maximálne dvaja účastníci )