LIEČENIE - ENERGIOU

18.06.2010 21:21

Energia ktorú využívame zahrňuje v sebe VŠETKY ENERGIE: je prirodzeným katalyzátorom procesu „liečenia" tela, mysle a ducha.

Každodenná existencia ľudí závisí od energie, ktorú majú.
Ľudia s akýmikoľvek problémami, alebo ochoreniami majú v určitých oblastiach veľký pokles energie, čo samozrejme

ovplyvňuje nie len ich celkovú výkonnosť ale aj životné situácie ako také.

Dalo by sa povedať, že vyrovnávame nerovnováhy vo všetkých oblastiach, ktoré klient má.
Toto sa priamo týka prestavby bunky, DNA, konkrétnej molekuly, hormónu, žľazy alebo orgánu v našom tele.


Energia ktorú využívame je kľúčovým prvkom, ktorý každému bez ohľadu na jeho stupeň duchovného uvedomenia, alebo minulosti umožňuje
ZLADENIE SA S UNIVERZÁLNOU ŽIVOTNOU SILOU A RAST A VÝVOJ SO VŠETKÝM - teda ČLOVEKA AKO CELKU.


Táto energia zásobuje náš systém čistým potenciálom, ktorý sa prenáša do nášho zážitku.
Všetci bez ohľadu na minulosť majú teraz príležitosť uviesť do rovnováhy takmer každý prirodzený proces.

Preto môžem úprimne napísať, že táto energia je NIEČO ÚPLNE INÉHO a nemôže byť zrovnávaná so ŽIADNOU inou formou energetickej medicíny, alebo jemnohmotnými energetickými zosilovačmi.

 

Táto energia PREDSTAVUJE CELÉ TELO - MYSEL - DUCHA AKO CELOK na vyššej úrovni poriadku a vyrovnanosti.
Je to zdrojová energia, ktorá spája nás všetkých.
Je kľúčovým prvkom, ktorý každému bez ohľadu na jeho stupeň duchovného uvedomenia, alebo minulosti umožňuje zladenie sa s univerzálnou životnou silou a neodmysliteľne dokonalou inteligenciou, pre ktorú máte každý svoje vlastné pomenovanie....

Táto energia teda UĽAHČUJE A URÝCHĽUJE RAST A VÝVOJ.


Veda spojila túto energiu aj s určitou kvalitou, ktorá je veľmi zaujímavá. Volá sa NEGATÍVNA ENTROPIA a vytvára PORIADOK Z CHAOSU.
Čím viac pozitívnej entropie sa nachádza v organizme, tým viac je prítomný neporiadok, objaví sa choroba, čiže chaos.
Keď si uvedomíme, že napríklad - rakovinové bunky sú veľmi chaotické a s nízkou vibráciou....
 
Záujem o gravitačnú energiu vzrástol na celom svete.

 

Toto je jednoduchý opis venovaný len jednej z "pomôcok" ktoré využívame pri našej práci.