BYTOSTI Z INÝCH DIMENZII

BYTOSTI Z INÝCH DIMENZII

ANJEL

15.06.2010 21:21
(hebr.: מלאך male'ách; gr.: ἄγγελος angelos) nie je menom prirodzenosti, ale menom funkcie; znamená posol. Je to nadprirodzená duchovná bytosť podriadená Bohu slúžiaca človeku. V iných náboženstvách viacerým bohom. Nie sú v dostahu nášho obyčajného vnímania; žijú v inom ...