ANJEL

15.06.2010 21:21
  • (hebr.: מלאך male'ách; gr.: ἄγγελος angelos) nie je menom prirodzenosti, ale menom funkcie; znamená posol. Je to nadprirodzená duchovná bytosť podriadená Bohu slúžiaca človeku. V iných náboženstvách viacerým bohom.

Nie sú v dostahu nášho obyčajného vnímania; žijú v inom svete.

Spôsob ako si ich ľudia predstvujú, si stále žiada vracať sa k prameňom náboženského symbolizmu.