NA VŠETKO JE LIEK

13.06.2010 13:01

 

Prednáška bude na Vajnorskej ulici 21, Obvodné kultúrne stredisko.
Názov: Na všetko je liek. podtitul Moderátorka Erika Vincoureková si pozýva známych liečiteľov, duchovných učiteľov, poradcov, aby sprostredkovali účastníkom svoje vedomosti. Cieľom je, pochopenie života v tom, že na všetko je liek. Choroba je iba dôsledok niečoho neprijatého, nepochopeného odmietaného, nejakého nesprávneho vzorca správania. Ak zanikne príčina, zanikne aj choroba. Človek má až do smrti neuveriteľnú schopnosť regenerácie a spustenia samoliečebného procesu.
Hosťom vo štvrtok 10.6. o 17 hodine bude Izabela Platznerová.
Na Slovensko tento víkend priviedla MUDr. Ruedigera Dahlkeho autora mnohých kníh o príčinách a dôsledkoch chorôb o význame holistickej medicíny a o našich možnostiach ako prijať seba samých a svoj osud. Izabela preložila jeho knihu, pozná celé jeho dielo, tlmočila jeho prednášky a tak tím, ktorí sa nedostali na jeho semináre, či nepoznajú jeho tvorbu, budú mať možnosť oboznámiť sa, podľa akých zákonov funguje náš osud, že už tým ako vyzeráme a ako vnímame veci ho určujeme, že zákon rezonancie, tak verne opísaný v momentálne "letiacom" diele Secret  (Tajomstvo síce platí, ale ak povieme a, treba dodať aj b. Môžeme síce čokoľvek žiadať od Univerza a môžeme to aj dostať, ale musíme si byť vedomí toho, že za všetko sa vždy musí zaplatiť. V reálnom živote aj v duchovnom. Sme pripravení? Ďalej budeme hovoriť o dychu, dýchaní a jeho význame v živote, pretože Izabela je aj učiteľkou jógy a sama prekonala rakovinu, takže sa podelí so skúsenosťami aj z tejto cesty.
Srdešne vás pozývame. Vstupné 3 Euro