KRYŠTÁLOVÁ PYRAMÍDA

KRYŠTÁLOVÁ PYRAMÍDA

+ PALIČKA NA HRANIE


280 g

dĺžka základne 20 cm

odber iba OSOBNE


Kryštáľové pyramídy sú úplne nový fenomém, ktorý bol objavený pred pár rokmi. Ich zvuk je veľmi ťažko popísateľný a nedá sa porovnávať so žiadnym iným nástrojom.

Malé pyramídy vydávajú 2-3 tóny vo vysokej frekvencii, veľké majú až trinásť tónov rôznych výšok.

Veľa ľudí popisuje tón krištáľových pyramíd ako „zvuk vesmíru“ alebo ako „zvuk novej epochy“.

Účinok znejúcej pyramídy na človeka je rozmanitý – celkové upokojenie a uvoľnenie napätia, hlbšie dýchanie, zosilnenie zrakových vnemov, smiech, husia koža, utíšenie myšlienok, obrátenie pozornosti do vlastného vnútra a pod. Všetky účinky týchto zvukov neboli doposiaľ preskúmané, ale skúsenosti ľudí, ktorí mali možnosť si ich vypočuť, potvrdzujú ich veľkú silu a potenciál.

Zvuková vibrácia pyramídy trvá neobyčajne dlho – u veľkých pyramíd je tón počuteľný aj 7-8 minút po údere.

Zvuk pyramídy sa mení podľa miesta a sily úderu paličky.

Umelecký sklár Dieter Schrade, objaviteľ a tvorca krištáľových pyramíd, získal inšpiráciu k ich vytvoreniu behom svojho pobytu v Mohavskej púšti (Kalifornia, USA) v roku 2000.

Jeho početné pokusy s rôznymi materiálmi a geometrickými tvarmi ukázali, že iba teleso v tvare pyramídy z čistého krištáľu je schopné sa rozoznieť tak veľkým a pestrým rozsahom tónov.

MATERIÁL:

pyramídy sú zhotovené z priemyselne vyrobeného kryštáľu – 99,98 % SiO2 (nie z kryštáľového skla, obsahujúceho veľa prímesy), ktorý je čo do zloženia identický s najčistejšími v prírode rastúcimi krištáľmi. Rozmery presne odpovedajú zmenšenej Cheopsovej pyramíde.

Je zaujímavé, že zvuk vydávajú iba telesá z kryštáľu v tvare pyramídy.

Rovnakým spôsobom zhotovené štvorsteny alebo krychle prakticky žiadny zvuk nevydávajú.

POUŽITIE:

• hudobne liečebná terapia, relaxácia

• meditácia

• zosilnenie účinku mantier, afirmácií a modlitieb

• energizácia predmetov a vody

• doplnenie a podpora rôznych rituálov a terapií.

HRANIE:

k hraniu sa používajú špeciálne paličky z matného skla, s niekoľkými druhmi povrchu. U väčších pyramíd je vhodné kombinovať použitie dvoch rôzne tvrdých paličiek, čo umožňuje vytvárenie väčšej palety rôznych efektov a tónov. Ťažšie a mäkšie paličky vytvárajú hlbší základný tón. Ľahšie a tvrdšie paličky spôsobujú vyššie tóny. Udrieť je možné buď do základne alebo do hran pyramídy. Tóny sa menia tiež podľa toho, či sa udiera do stredu alebo bližšie ku koncom. Pri niekoľkonásobnom údere dochádza k zmene rozsahu tónov. Každý nový úder vytvára nové tonové varianty.

VÝROBA:

výroba pyramídy z pravého krištáľu je veľmi obtiažna, náročná na čas, energiu a použitý materiál. Vyžaduje veľ skúseností a praxe, každý kus je zhotovený ručne. Najprv sa z krištáľu narežú diamantovou pílou presné profily, ktoré sa potom musia zvariť. Kryštáľ sa zvára veľmi obtiažne, je potrebná veľmi vysoká teplota – cca 1900 °C. Potom prebieha brúsenie povrchu na špeciálne zhotovenej brúske. Navarí sa závesné oko a potom prebieha dlho trvajúce leštenie.

Na záver sa pyramídy temperujú v peci, aby sa odstránilo zostatkové vnútorné pnutie.

OBJEDNAŤ: www.makishop.net/shop/470/128_Kryštálová_pyramída_Liečivá_zvuková_vibrácia_pyramídy_trvá_neobyčajne_dlho_–_u_veľkých_pyramíd_je_tón_počuteľný_aj_7-8_minút_po_údere.