LIEČENIE NA DIAĽKU

LIEČENIE NA DIAĽKU

Liečenie je určené osobám s akýmkoľvek ochorením, alebo problémom.

Jedinou podmienkou je, aby chorý bol presvedčený o tom, že CHCE a potrebuje pomôcť.

Objednať liečenie môže kto koľvek, ale komunikovať budeme len s osobou, ktorej sa to týka.

Výnimkou sú nevládny ľudia, alebo maloleté deti, kedy na liečenie a komunikáciu majú zvoleného svojho zástupcu.

V prípade detí je to do 16 veku jeho života.

Od 16 rokov komunikujeme výhradne s nimi.

Napíšte nám.